top of page

PSICOPEDAGOGIA

IMG_20181204_185205.jpg
IMG_20190116_175427.jpg

La psicopedagogia estudia i treballa entorn els factors que influencien en el procés d’ensenyament-aprenentatge amb l’objectiu de millorar-los, permeten la màxima expressió de les habilitats i destreses de les persones. Des d’Astrolabi considerem bàsic l’establiment d’un vincle emocional amb l’infant/adolescent, per tant, tot i fer un treball vinculat a l’aprenentatge de caire escolar, vetllarem per la creació d’un espai de confiança, íntim i segur. 


Cada un de nosaltres és únic: ritmes, interessos i curiositats, capacitats i habilitats,… Partint d’aquí, i buscant el màxim desenvolupament en les diferents àrees que ens constitueixen com a persones, respectem la individualitat.

bottom of page