top of page

LOGOPÈDIA

IMG_20180922_130956_HHT.jpg
IMG_20181204_191804.jpg

La logopèdia és la disciplina que s'encarrega de les dificultats en el llenguatge, la parla i la comunicació, així com també dels problemes de deglució i veu. Aquestes dificultats poden aparèixer al llarg de tota la vida per diverses causes. El professional en logopèdia realitza l'estudi, el diagnòstic, la prevenció, la reeducació i la rehabilitació.

El servei de logopèdia que oferim, a l’Astrolabi, inclou la intervenció logopèdica més l’acompanyament emocional des de la mirada de la Comunicació no violenta (CNV), tant per a l'infant o jove, com per a la família, donant pautes i suport. La CNV, creada pel psicòleg Marshall Rosenberg, ens aporta eines relacionades amb el llenguatge i la consciència. És un gran complement al treball logopèdic; aporta una mirada amorosa i ens permet  acollir  el que està passant i fer un abordatge terapèutic més global. Durant el tractament, prioritzem el benestar tant personal com familiar i sabem que, a vegades, hi ha molta frustració, malestar, falses expectatives que no ajuden a millorar. Acollir-ho amb empatia fa que els impediments es tornin oportunitats i que la rehabilitació sigui més agradable i positiva.

A Astrolabi oferim aquest servei especialitzat aportant una intervenció personalitzada als nostres pacients amb dificultats com:

  • Trastorn, retard o dificultat del llenguatge, la comunicació, la parla, dislàlies (dificultat de producció d'algun so).

  • Alteracions de la lectura i l'escriptura

  • Mals hàbits de deglució, maloclusions dentals.

  • Patologies de la veu: disfonies funcionals o orgàniques, alteracions del ritme i la fluència.

  • Salut Vocal.

  • Dificultats específiques de l'edat adulta com demències, disfàgia, disàrtries, afàsies.

També oferim assessorament a professionals.
Per qualsevol dubte, contacti amb nosaltres.

bottom of page