top of page

GRUP DE JOVES

pexels-helena-lopes-708440.jpg
pexels-kindel-media-7149181.jpg

Aquest servei neix de la necessitat manifestada per joves que ja són atesos al centre, tant a l’àmbit psicològic com psicopedagògic. En la nostra experiència professional hem rebut la demanda d’un espai de treball per a compartir amb amics i familiars de la mateixa edat. Ens transmeten la voluntat de disposar d’un espai protegit, d’escolta activa, sense judici, on es puguin mostrar i relacionar entre ells tal i com ho fan de forma espontània en un context informal. 


Aquesta demanda activa l’hem observat en diferents moments. Hi ha usuaris que una vegada acabada la seva sessió romanen al centre per tal de compartir l’espai amb altres.  A les professionals del centre, responsables de la sessió i l’espai, ens  resulta de gran importància arribar a la construcció d’un espai de confiança i seguretat, cosa que ja fan els usuaris per sí mateixos. Observant d’aquesta manera com viuen el dia a dia, com estableixen la relació entre iguals, com... experiències compartides, estils comunicatius, necessitats dins del grup. 


Considerem que aquestes trobades els permet conèixer-se molt més a sí mateixos, qüestionar el que els envolta, alliberar tensions i preocupacions, resoldre dubtes, compartir experiències, entre altres factors que permeten la construcció de la personalitat i el criteri propi. En definitiva, mirar-se a un mateix i/o a l’altre, reconèixer què i com s'està vivint, què es pot fer i com portar-ho a la pràctica. Alhora i de forma indirecte també té efectes en la relació amb els altres, millorant-la en diversos aspectes com la integració entre cultures. 


Partint d’aquí, hem creat un espai destinat a infants i adolescents on rebin acompanyament psicològic i psicopedagògic a nivell grupal, el qual funciona amb una dinàmica de llibertat en la  que ells mateixos trien quan assistir a les trobades, els temes a parlar, les experiències a compartir, el moment d’intervenir, entre altres, La tasca principal del psicòleg és sustentar el grup, crear un clima de confiança i de respecte per fomentar la reflexió tant a nivell individual com a nivell grupal.

bottom of page